Sportclub

GYMFLEX

3 TRAINERS
SINDS 2012

Deelnemende sportclub aan het woord

“Onze voornaamste drijfveer om voor tewerkstelling via Sportwerk Vlaanderen te kiezen, was continuïteit.
Door het grote verloop bij onze trainers moesten we telkens weer van nul beginnen. Bovendien was het, omwille van de vele trainingsuren, onmogelijk om voor onze topsportgroepen met vrijwilligers te werken. En dan heb ik het nog niet over de uitdaging om de juiste personen te vinden, en voldoende tijd te investeren in sturing en opvolging.”

Optimaliseren
“Het inschakelen van professionele krachten paste in onze langetermijnvisie om de kwaliteit van de trainingen te verbeteren. Bovendien willen we ook ruimer werken aan een professioneler beleid, waardoor we de werking in onze club in het algemeen kunnen optimaliseren.”

Beter georganiseerd
“De resultaten zijn er: de continuïteit van de topsportgroepen is verbeterd, en we hebben een goede start gemaakt met het opstellen van leerlijnen en programma’s voor de recreatieve groepen. Ook onze topsportgroepen zijn beter georganiseerd. Kortom, de professionele Sportwerk Vlaanderen-trainers leveren een merkbare meerwaarde. Ze pakken zaken aan die anders heel moeilijk te verwezenlijken zijn. Zoals leerlijnen, contact met de scholen, enzovoort.”