Sport werk doet sportclubs leven

Professionele medewerkers, goed voor je leden, goed voor je sportclub!

Professioneel personeel,
goed voor je leden,
goed voor je sportclub!

Zoekt je sportclub een kwalitatief hoogstaande trainer met diploma? Of wil je je eigen gediplomeerde trainer tewerkstellen? Sportwerk Vlaanderen heeft de expertise, kennis en administratieve skills in huis om je te helpen!

meer weten

 

“Als sportmanager kan ik meehelpen om de sportsector verder te professionaliseren”


Tom Soupart, TRAINER EN SPORTMANAGER | LAKESIDE PARADISE

Sportwerk Vlaanderen linkt sportclubs aan de juiste professionele medewerkers, en dat tegen voordeeltarieven

Trainers, maar ook verenigingsmanagers en coördinatoren kunnen via Sportwerk Vlaanderen tewerkgesteld worden. Sportwerk werkte hier een voordelig tarievenstelsel voor uit, met deze nuance: hoe meer uren, hoe interessanter! Daarnaast neemt Sportwerk ook heel wat administratieve taken over.

Wie in aanmerking komt?

Personeel met een master of bachelor LO,
of een VTS-diploma binnen een specifieke sporttak.

bekijk de tarieven

We zoeken samen de geschikte trainer, manager of medewerker voor je sportclub.

Voordelen
voor sportclubs

  • uitgesproken voordeeltarief
  • minder administratie
  • professionele tewerkstelling
  • uitbouw van de club

Voordelen
voor trainer

  • bezoldiging van de lesgever (brutoloon, vakantiegeld, patronale bijdragen)
  • kilometervergoeding volgens de gangbare barema’s
  • verzekering van de lesgever (arbeidsongevallenverzekering, burgerrechterlijke aansprakelijkheid)
  • administratiekosten (sociaal secretariaat, dimona-aangifte …)

“Niet alleen ontwikkel je als verenigingsmanager een brede(re) visie op sport, je kan ook een bijdrage leveren aan en reële impact hebben op sport vanuit het lokale niveau.”


Lieven Der Kinderen, VERENIGINGSMANAGER | TTC SOKAH | BBC MERCURIUS

Profiteer als sportclub maximaal van de kennis en diensten van Sportwerk Vlaanderen

Sportwerk Vlaanderen wil de professionele tewerkstelling van de sportsector ondersteunen, bevorderen en professionaliseren. Met als succesgarantie ruim 30 jaar ervaring binnen sport en tewerkstelling.

stel je vraag

Minder administratie,
meer tijd voor sporters en de club!

Sportwerk kenniscentrum

Sportwerk Vlaanderen bouwde door de jaren heen aanzienlijke expertise op rond sport en tewerkstelling. Die stellen we graag ter beschikking van het grote publiek.

HR diensten

Sportwerk Vlaanderen geeft een antwoord op al je vragen over arbeidsrecht en sociale wetgeving in de sportsector. Ook met juridische vragen kan je altijd bij ons terecht.

“Een trainer en coördinator via Sportwerk Vlaanderen verbetert de clubwerking én trainingskwaliteit merkbaar.”


Ellen Grillet, TRAINER & COÖRDINATOR | TURNKRING VLAMERTINGE

Goede begeleiding, betere sportbeleving

Clubs genieten nog te weinig van de voordelen van een officieel tewerkgestelde trainer, en missen zo een gouden kans verder te evolueren tot een professionele, onafhankelijke en kwalitatieve sportclub.

Sportwerk Vlaanderen wil met haar middelen sportclubs alle tijd geven om de meerwaarde van een professionele trainer te (h)erkennen.

andere sportclubs deden het je reeds voor

Investeer in een duurzame relatie met je sportclubmedewerkers.

Investeer in een duurzame relatie met je sportclubmedewerkers

Sportclubs willen professionaliseren door hun trainer(s) beroepsmatig aan de club te binden en op weekbasis meerdere uren in te schakelen. Helaas vormen het kostenplaatje en de vele administratieve en sociale verplichtingen daarbij ernstige struikelblokken.

Sportwerk Vlaanderen wil tegemoetkomen aan de vraag om gediplomeerde trainers minstens 19 uur per week in te zetten.

Ook een combinatie van lesgeven en organiseren/coördineren binnen de sportclub(s) is perfect mogelijk.

Contacteer Sportwerk Vlaanderen